stolarijatisa@gmail.com

037/3562-308

ECO MONT HOUSE

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Naši montažni objekti imaju nosivu drvenu konstrukciju koja se sastoji od temeljače i venčanice „T" preseka, nosivih stubova koji su troslojno lamelirani, dimenzija zavisno od statičkog proračuna i vrste zida. Zidna platna su različitih dimenzija, zavisno od projekta, a veličina im je ograničena zbog samog transporta. Nismo ograničeni nikakvim modularnim merama, a sama konstrukcija je samonosiva i ne zavisi od ploča kojima se opšiva, već su veze urađene na poseban način, sa odgovarajućim kosnicima i horizontalnim ukrućenjima, u svemu po statičkom proračunu.

Kod prizemnih objekata krovna konstrukcija su rešetkasti krovni nosači, gde se veza štapova ostvaruje metalnim konektorima po datom proračunu. Donji pojas nosača nosi plafonsku konstrukciju, koja se sastoji od metalne podkonstrukcije i karton gips ploče 12,5 mm, sa termo izolacijom od 15 do 25 cm, zavisno od tipa objekta.

Kuće sa potkrovljem i spratne kuće imaju međuspratnu konstrukciju koja se sastoji od lameliranih greda dimenzija i rastera po statičkom proračunu, obostrano obložene OSB pločama 18mm i u debljini ispunjena termo i zvučnom izolacijom. Krovna konstrukcija za kose krovove se radi klasično po statičkom proračunu sa slemenjačom, rožnjačama itd. Kose površine se rade kao platna, sa nosivom drvenom konstrukcijom, obostrano obloženom OSB pločama sa termo izolacijom, sa spoljne strane postavljenom krovnom folijom i kontra letvama. Kuće sa ravnim krovom imaju međuspratnu konstrukciju sa urađenim vencem, koji se montira po obodu kuće i pripremi za izvođenje hidroizolacije krova.

Stepeništa se rade sa metalnom konstrukcijom, bilo da je obloga od drvenih talpi, keramike ili slično.

LAMELIRANE DRVENE KONSTRUKCIJE

NADOGRADNJA OBJEKTA