stolarijatisa@gmail.com

037/3562-308

ECO MONT HOUSE

GRADNJA KUĆE

Proces realizacije projekta

Najkvalitetnije informacije o našoj montažnoj kući dobijate dolaskom u prozvodnju, gde na licu mesta možete videti gde, kako i na koji način se rade svi elementi kuće, kao i unutrašnja i spoljna stolarija.

Na osnovu vaših želja ili na osnovu vašeg idejnog rešenja, uz našu stručnu pomoć, dolazimo do podataka za izradu glavnog projekta za građevinsku dozvolu, koji ulazi u cenu kuće ako je nemate. Pošto posedujemo mehanizaciju i građevinsku operativu, nudimo i izradu temelja, podruma, platoa, staza i tome sličnih radova.

Ako postignemo neki dogovor, izlazimo na lokaciju i utvrđujemo stanje prilaza kamiona i mehanizacije, konfiguraciju terena, što može da utiče na samu cenu objekta.

Cena kuće se ne daje po kvadratu osnove, već se obračunavaju površine zidova, proračun za stolariju, vrsta krova i tome slični detalji po jediničnim cenama. I dobijamo veoma preciznu cenu koja je konačna do završetka nivoa građenja koji je naveden ugovorom.

Postoji mogućnost izrade takozvane „sive faze", koja u našem slučaju podrazumeva završni sloj fasade sa spoljnom stolarijom, bez roletni, kapaka ili žaluzina, pokriven objekat sa urađenim limarskim radovima. U cenu ne ulaze unutrašnji zanatsko završni radovi (voda, kanalizacija, razvod struje, izrada keramike, plafon, molerski radovi).

Sistem „ključ u ruke" podrazumeva završetak kompletnog objekta do faze unošenja nameštaja.

Pošto 80% proizvoda plasiramo u inostranstvo, pretežno zemlje EU i Švajcarske, da pomenemo i uslove poslovanja sa tim klijentima. Obično se objekti u elementima prevoze šleperima, a na gradilištu za montažu ih čeka kran za montažu i namontirana građevinska skela, što je u načelu obaveza investitora. Takođe, obaveza investitora je smeštaj i ishrana radnika, privremena radna dozvola za rad na tom objektu kao našem proizvodu, u tom slučaju su mogući i završno zanatski radovi. Pošto imamo dosta iskustva, u potpunosti smo u mogućnosti da otpoštujemo zahteve investitora zadate građevinskom dozvolom.

Zbog čega graditi našu montažnu kuću?

  • Kuću birate i opremate po vlastitim idejama uz pomoć našeg stručnog tima.
  • Cena kuće dogovorena ugovorom je nepromenljiva i zagarantovana.
  • Sistem gradnje je krupnozidni panel koji se izrađuje u fabrici sa urađenom fasadom do završnog sloja, ugrađenom spoljnom stolarijom, izbandažirani sastavi karton gips ploča kako sa unutrašnje strane fasadnog zida tako i pregradnim zidovima sa prvom rukom gletovanja. U zidovima ili u instalacionom sloju se postavljaju samogasiva rebrasta creva po datom projektu, takođe u kupatilu i na delovima gde je predviđene keramika postavlja se vodootporna gips ploča ili frmacel ploča. Ovakav način izrade nije uslovljen vremenskim prilikama, pa nema bojazni da nešto smrzne, pokisne ili pregori na suncu, što je najveći problem prilikom izrade objekata na licu mesta, bilo od prefabrikovanih elemenata ili klasične gradnje. Montažna kuća je proizvod i ne zahteva vaše prisustvo i bilo kakvo angažovanje na gradilištu, pošto montaža na terenu do kuće pokrivene crepom traje nekoliko dana i još desetak dana za završno zanatske radove.
  • U odnosu na standardne objekte, ušteda energije i do 60%, cena koštanja oko 35% niža nego klasična gradnja.
  • Pošto imamo zaokružen proces proizvodnje od sušenja građe, obrade, krojenja na savremenim mašinama, presama za lameliranje, opremljenim pogonom za izradu zidnih platna sa hidrauličnim nagibnim stolom, mostnim kranom i prostorom gde se izvode fasaderski i molerski radovi, pogonom za izradu fasadne stolarije PVC–kommerling 88+,76,70, kvalitetne drvene stolarije, drvo-aluminijum i aluminijumske od kvalitetnih profila, pogonom za izradu unutrašnjih vrata sa CNC obradom i završnim farbanjem u komori sa nadpritiskom.
  • Zbog toga smo sigurni i možemo da damo garanciju na konstrukciju kuće 50 godina, a na ostale radove 10, 5 i 2 godine.